المسؤولية المجتمعية (ISO26000)

Code Course Title Location Start Date End Date Details
المسؤولية المجتمعية (ISO26000) Dubai 03-03-2019 07-03-2019 View Details
المسؤولية المجتمعية (ISO26000) Abu Dhabi 30-06-2019 04-07-2019 View Details
المسؤولية المجتمعية (ISO26000) Dubai 25-08-2019 29-08-2019 View Details
المسؤولية المجتمعية (ISO26000) Dubai 27-10-2019 31-10-2019 View Details
المسؤولية المجتمعية (ISO26000) Abu Dhabi 22-12-2019 26-12-2019 View Details
Courses By Category
2019
Training Plan
Approved Provider

Project Management Institute,…

ICML: International…

EFQM

Global Innovation Institute

DWA - German Association…

American Petroleum Institute…

American Welding Society…

The American Society…

International Accreditation…

Abu Dhabi Centre for…

General Electric International…

Our Clients